Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed

Vurdering

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, journal- og instruksgennemgang ved det aktuelle tilsyn.
Behandlingsstedet fremstod velorganiseret med gode samarbejdsrelationer og fokus på patientsikkerhed.
Ved tilsynet er ikke konstateret forhold af betydning for patientsikkerheden med baggrund i målepunkterne anvendt ved tilsynet.
Tilsynet afsluttes herefter uden yderligere.


Gemini-Sundhed er dannet af lægerne og tvillingerne Jesper og Mikkel Holmelund.  Deraf navnet Gemini. De har begge mange års erfaring indenfor både rådgivning og behandling af livsstilssygdomme, snorken og søvnapnø

Jesper Holmelund


Speciallæge i almen medicin


Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge siden 1995
Haft egen praksis i Brønderslev i 20 år, herefter ansat i stor kompagniskabspraksis i Hirtshals indtil 2022
Bred erfaring indenfor almen medicin, herunder forebyggelse af livsstilssygdomme og behandling af overvægt.
Medstifter af motionscykelholdetTeam Hjørringsamt andre motionsrelaterede aktiviteter for befolkningen, bl.aFolkevandringen Vendsyssel

Mikkel Holmelund


Speciallæge i øre-næse-halssygdomme


Speciallæge i øre-næse-halssygdomme.
Drev speciallægepraksis i Helsingør i 25 år, indtil 2021.
Bred uddannelse og praktisk erfaring i alle aspekter af specialet, herunder udredning af snorken og søvnapnø.
Tidligere specialeredaktør i Netdoktor og er aktuelt specialeredaktør i patienthåndbogen.dk og lægehåndbogen.dk
Tidl. formand for Yngre Otologer, Danske Øre-næse-halslægers Organisation og næstformand i Foreningen af Speciallæger